Diskusjon på ”Dama Di”

I diskusjonen om petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten Vesterålen og Senja, lovet Oddleiv Olavsen at Høyre ville få etablert et fond på flere milliarder kroner, dersom det ble petroleumsvirksomhet. Fondets avkastning skulle gå til næringsutvikling i regionen. Dette kan ikke karakteriseres som annet enn utpressing. Hvorfor kan ikke stortinget etablere et slikt fond uavhengig av petroleumsvirksomheten – dersom det er et ønske om næringsutvikling i regionen – og at det er penger det står på? Av innspill for å åpne for petroleumsvirksomhet er dette det tåpeligste – skjerp deg Olavsen! Som en fisker sa det; du prater bubbel.

Guri Ingebrigtsen klaget over fraflytting og tegnet et dystert fremtidsbilde – uten nye arbeidsplasser vil Nord Norge om få år bare være befolket av pleietrengende ”gamlisser”. Hun så på petroleumsvirksomheten som redningen. Det ville bli nye arbeidsplasser og skolert ungdom ville vende hjem. Nå er det slik at de som kan komme hjem ikke bare må ha relevant arbeid, de vil også etterspørre det man kan kalle et byliv – slik de har opplevd det der de fikk utdanningen. Uansett om det blir olje eller gassfunn utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja så er sannsynligheten for ilandføring minimal – og sannsynligheten for at det etableres industri med olje eller gass som råvare er ennå mindre. Alt som måtte produseres av olje og gass blir enten pumpet i rør til avtagerlandene – eller skipet ut. Hammerfest er et engangstilfelle – der var det ingen annen løsning enn å ta gassen på land og skipe den derfra.

Bosetningen langs kysten er basert på fiskeressurser. Selv med en endring av den fiskeripolitikken som føres, vil det ikke være liv laga for idylliske fiskevær på hvert nes. Om det fins olje eller gass vil ikke dette endres. Utdaterte fiskevær vil i beste fall bli/er turistmål.(Nusfjord) Det klokeste man kan gjøre er å innse det faktum at sentraliseringen vil fortsette uansett olje eller gassforekomster, og heller se på de muligheter som tilgang på frisk sjømat kan gi – og de grønne energiressurser vi allerede har, og som kan utvikles videre – havstrømmer og energi fra sjøvann.

Verken Olavsen eller Ingebrigtsen må glemme er at olje og gass er forgjengelige ressurser. Hva skal Nord Norge leve av etter at det blir snipp, snapp, snute og petroleumseventyret er ute?

Dag Neiden

Naturvernforbundet i Salten