En seier at unike Holmvassdalen ble vernet

I 15 år har Norges Naturvernforbund kjempet for å verne unike Holmvassdalen i Nordland. På tampen av 2008 ble arbeidet kronet med hell. Miljøverndepartementet bestemte at området, som blant annet er hjem for mange rødlistede arter, skulle vernes.

Les mer:

Bildegalleri fra Holmvassdalen

Les våre nyheter om Holmvassdalen


Vil du vite mer om Holmvassdalen?

Ta kontakt med Jostein Lorås i Naturvernforbundet i Nordland. Tlf.: 75 05 78 94 / 48 19 14 41.

Holmvassdalen består av sammenhengende områder med urskogspreg. Området har et stort artsmangfold som inkluderer mange rødlistede arter. I dag ble det 60 kvadratkilometer store og unike skog- og fjellområdet i Grane i Nordland vernet.

Det er 15 år siden Norges Naturvernforbund begynte arbeidet for vern av Holmvassdalen.

Norges Naturvernforbund har helt siden 1994 arbeidet for vern av dette fantastisk rike og flotte skogområdet. Solheim fortjener ros for dette vernevedtaket.


 

Levestedet for mange sjeldne og trua arter er sikret
Området har unike biologiske verneverdier, både i form av sin størrelse, beliggenhet og store artsrikdom. Naturvernforbundet kan presentere en liste over 49 registrerte rødlistearter fra området.
Holmvassdalen er også verdifull for samiske interesser. Det er blant annet registrert en rekke samiske kulturminner i området.

– I tillegg er det nylig registrert arter som trolig er ny for vitenskapen, sier Jostein Lorås i Naturvernforbundet Nordland.
– Vi har registrert arter her som ikke har vært vurdert i rødliste-sammenheng tidligere, men sannsynligvis kan komme med i en revidert utgave. Dette viser hvilke unike naturverdier vi i dag har fått sikret, fortsetter han.

Skogvern nødvendig for å stanse tap av biologisk mangfold
– Skogvern er den aller viktigste metoden vi har for å bevare unike skogtyper, spesielle arter og deres levesteder. For artene er det livsnødvendig at noen skogområder får utvikle seg fritt på naturens egne premisser, sier Lars Haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund.

– Et faglig tilfredsstillende skogvern krever et godt nettverk av verneområder, større arealer og klare prioriteringer. I dag er det alle skogtyper underrepresentert, fortsetter Haltbekken.

Senest i august gikk Naturvernforbundet og Natur og Ungdom til Erik Solheim og ba om vern av blant annet Holmvassdalen.

– Norske myndigheter må innen 2010 verne minst 4,6 prosent av den produktive barskogen slik skogforskerne anbefalte i 2003. Dagens vedtak bringer oss opp til 1,7 prosent, så det er ennå langt fram, sier Haltbrekken.

– Likevel ser vi den gledelige skogvernsatsingen til Solheim som starten på et etterlengtet krafttak for å sikre våre mest unike skogområder, avslutter Lars Haltbrekken.

Nyheter om Holmvassdalen: