Fastsetting av forskrift for forsøksordning med snøscooterløyper

Naturvernforbundet i Nordland påklager vedtak i Rana, Hemnes, Vefsn og Grane kommune til Fylkesmannen.

Kommunestyrene i disse kommunene har vedtatt ”Forskrift om kommunalt forsøk med snøscooterløyper»

Naturvernforbundet i Nordland påklager med dette vedtaket og ber om at klagen gis oppsettende virkning på planarbeidet i påvente av at de juridiske spørsmålene rundt lovligheten av forsøket blir avklart i Stortinget og av Sivilombudsmannen.