Fiskeoppdrett i lukkede anlegg.

Jeg registrerer at Ola Borten Moe (SP) tar til orde for at fiskeoppdrett må skje i lukkede anlegg. Dette er noe Naturvernforbundet har ment i «alle år». Det er et fromt ønske at flere politikere skal følge etter, slik at lukkede anlegg blir en del av vilkårene for oppdrettskonsesjoner.

Det er åpenbare fordeler ved lukkede anlegg; rømningssikkerhet, eliminering av lakselus og spredning av fiskefor, medisinrester og fekalier. Kort sagt vil lukkede anlegg bety at fiskeoppdrett ikke vil påvirke/ødelegge det opprinnelige biologiske mangfoldet i sjø og vassdrag. Fordelene ved lukkede anlegg er åpenbare. Ulempen er økte produksjonskostnader, men da er prisen for ødelagt miljø ikke medregnet – bortsett fra at oppdrettere må betale bøter når fisken rømmer – men det er tydeligvis noe de kan leve med.  I Steigen er et nytt lukket anlegg under utprøving – og det gir grunn til optimisme.

Dag Neiden, Naturvernforbundet i Salten