Fiskeridirektoratet/Ildsjeler langs kysten: frivillig innsats for friske fjorder

Vedlagt finner du artikkelen om Frisk Skjerstadfjord som PLAN nettopp publiserte i vårnummeret sitt – god lesning!

Denne artikkelen presenterer erfaringer fra Skjerstadfjordeni Nordland som har kommet frem i forbindelse med forskningsprosjektet WAPABAT.1 Lokalt engasjement kan ha vesentlig påvirkning der det finnes ildsjeler som evner å mobilisere lokale krefter og kunnskap. Det bør være et mål i det videre arbeidet med gjennomføringen av vanndirektivet å få til reell medvirkning i de formelle planprosessene og dra veksler på erfaringsbasert kunnskap i det regionale og lokale arbeidet med planer og tiltak for bedre vannmiljø.

Klikk på link eller bilde for å laste ned hele artikkelen: