Flerbrukshus i Parkveien 51 – «byens grønne hjerte»

Miljø- og samfunnsengasjerte mennesker i Bodø ønsker å gjøre Parkveien 51 til et levende og grønt samlingspunkt i byen.

Bodø Friluftsforum har startet kronerulling for å fylle huset med nytt innhold og gjøre det til et levende samlingspunkt for framtida!

VI VIL:

– Lage et kreativt møtested

– Samarbeide på tvers

– Koble ressurser

– Være tilholdssted for lag og organisasjoner

– Ha et aktivt samarbeid med bylandbruk og friluftsliv

– Ha verksted- og reparatørtilbud

– Arrangere kurs og workshops

– Tilby skolekjøkken, kunst- og håndverkfasiliteter til skoler og barnehager

– Ha en enkel cafe, evt. pop-up-cafe i forbindelse med matkurs

– Bygge opp en kunnskapsbase

– Ta vare på husets historie og videreføre den ånd som huset ble bygd i: frivillighet, organisasjonsliv og samfunnsengasjement