Flertall mot friere ferdsel med snøskuter

Én av tre nordmenn svarer ja på spørsmål om hvorvidt det bør bli enklere å kjøre snøskuter i skog og på vidde. 57 prosent svarer nei. Det viser Nationens distriksbarometer.

Oslo-folk (20,5 prosent ja) er mest skeptisk. På landsbygda sier 43 prosent ja. Men selv her er det et flertall mot liberalisering. Heller ikke i det skutertette Nord-Norge er det flertall for å lette på reglene. Særlig kvinner er skeptisk til lettelser. Bare hver fjerde kvinne vil lette adgangen til skuterkjøring.

50,4 prosent av unge mellom 18 og 30 ønsker liberalisering, mens 36,4 prosent sier nei. I alle andre aldersgrupper er det et klart flertall mot liberalisering. Også i gruppen uten universitets- og høyskoleutdannelse er det en knapp overvekt. Bare hver fjerde høyskole- eller universitetsutdannede nordmann vil liberalisere.

Fritt nok

Folkehelsen og klimapolitikken tilsier ingen ytterligere motorisering av friluftslivet. Naturen trenger ro i utmarka, og folk ønsker stillhet og trenger mer fysisk aktivitet. Det er ikke noe folkekrav for liberalisering, slik en del politiker prøver å fremstille det. I 2009 ble lettere for næringsdrivende og bevegelseshemmede å få kjøre skuter.

Det er et stort flertall i befolkningen ikke ønsker liberalisering på tross av kampanjer for at kommunene må få opprette løyper for fornøyelseskjøring etter plan- og bygningsloven. I Indre Helgeland har kommunene uten offentlig debatt vedtatt krav til Miljøverndepartementet om å få opprette løypenett på tvers av kommunene til forsøksløypa i Hattfjelldal. Vedtaket er basert på en rapport som tilhengerne har utarbeidet i Regionrådet uten kvalitetsikring eller høring. 

Miljøverndepartementet varslet nylig ingen snarlige endringsforslag. Kommunal styring i 8 kommuner med prøveordning, som fikk mulighet til å opprette løyper for fornøyelseskjøring, har gjort ulovlig ferdsel lovlig. Motorferdselen har økt stikk i strid med målet for forsøket viser en forskerevaluering fra 2005.

Forsøkskommunene løser spørsmål om løyper for ulikt. Det er positivt at Miljøverndepartementet skal innhente mer kunnskap om utviklingen de senere år. Skuterparken har økt med 15 000 siden 2006 og evalueringen av motorferdselsforsøket er 6 år gammel.

Erling Solvang

Leder Naturvernforbundet i Nordland/- Forum for Natur og Friluftsliv