FOLKEAKSJONER i BODØ !

Vi må tale folkevettet, naturens og framtidens røst og få de som krever konsekvensutredning etter petroleumsloven til å snu ! ! ! Mobilisering virker. Ved å vise at vi er mange AKTIVE støttespillere og AKSJONISTER som vil ha et oljefritt LoVeSe vinner vi kampen ! ! !

Carl-Frederic Salicath

Folkeaksjonen mot oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, avdeling Bodø, planlegger to STORE aksjoner i Bodø onsdag 24.juli hvor de skal synes godt og markere saken så det når ut til hele det norske folk.  Aksjonsformene er snille, sosiale og festlige!  Alt av planlegging, forarbeid etc har de allerede folk til og kontroll på.  Det de mangler er DEG med på aksjonene! 

Det handler om en relativt enkelt ting som å kunne bære en T-skjorte med Folkeaksjonens logo og budskap på riktige sted til riktig tid.  En veldig snill aksjonsform som handler om å være synlig for nasjonen.  Har du Facebook er det fint at du liker, deltar og deler arrangementene og siden deres. 
SAMMEN UTGJØR VI EN FORSKJELL ! ! !

ONSDAG 24.JULI – VG LISTA TOPP 20
http://www.facebook.com/events/536456963086077/
– her trenger vi minst 50 ungdommer i alderen 12-18 år.

ONSDAG 24.JULI – NRKs Sommeråpent. 
http://www.facebook.com/events/589454947766427/
– her trenger vi minst 20 personer i alle former og alder. 

Vi trenger å vite om DU kan stille opp for LOVESE -saken?  Send oss en epost til lovese.bodo@gmail.com innen søndag 15.juni om du kommer – og oppgi T-skjorte størrelse!  

For de som ikke har Facebook – ta kontakt! 

Med håpefull hilsen om at MANGE, MANGE, MANGE stiller opp den 24.juli, ta med ungan, kjæresten, kollegaen, slekta, venner og uvenner, store og små og still opp og AKSJONER for den gode sak.  

Vi har fått sponset t-skjortene og arrangementene er gratis, så de vil ikke koste noe, men vi må vite i god tid (innen 15.juli) om størrelse og antall t-skjorter.  

Geir Allan Martinussen, 922 02 499
leder LoVeSe, avd. Bodø.

PS Vi ber dere sette av torsdag 5.september på ettermiddagen.  Da kommer vi til å invitere til en skikkelig FOLKEFEST FOR FOLKEAKSJONEN.  Det blir liv, debatt, musikk og masse mer på «Dama Di».  Mer info kommer seinere, men sett av datoen! 

5 argumenter mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja

  • Verdens siste store bestand av torsk gyter utenfor Lofoten og Vesterålen. Hvis vi forvalter fisken riktig, er dette en evigvarende ressurs.
  • Seismikkskyting brukes i alle faser av oljeutvinninga og vil fortrenge fiskerinæringen i regionen. Det skytes seismikk både når man leter, og når man utvinner olje. Ifølge Havforskningsinstituttet går fangsten av fisk ned med mellom 50 – 80 prosent, i radius på 33 km fra området hvor det skytes seismikk.
  • Oljeindustriens andel av norsk klimagassutslipp har nesten doblet seg siden 1990. Dette er den viktigste grunnen til at norske klimagassutslipp bare øker.
  • Dagens oljevernutstyr fungerer dårlig under værforhold som kulde og mørketid, som gir ising på utstyr og dårlig sikt. Ved bølger over tre meter fungerer ikke oljevernutstyret i det hele tatt.
  • Statens egne miljøeksperter, Norges kystfiskarlag og Norges Fiskarlag er mot oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen