Fonndalen i fare

Den fredede Fonndalen gård, som ligger på toppen av den unike endemorenen i Fonndalen i Meløy kommune i Nordland, er igjen under trussel om avfredning.

Fonndalens Venner har merket seg at verken Riksantikvaren eller Miljøverndepartementet ønsker å ta skritt for avfredning av Fonndal Gård, slik Fonndalen Tingrettslige sameie har bedt om. Situasjonen er likevel slik at seieren i ekspropriasjonssaken høsten 2005, som førte til avvikling av masseuttaket, nå står i fare.

Gaute Dahl og Naturvernforbundet i Nordland var sterkt involvert forrige gang saken var aktuell.
Fonndalens Venner ønsker å bidra til varig bevaring av kultur- og naturverdiene i Fonndalen, og inviterer til debatt om hvordan dette kan bli mulig å få til.

Klikk deg også inn og gi din støtte til varig vern av Fonndalen gård:  

http://fonndalen.wordpress.com/

http://www.facebook.com/pages/Fonndalens-Venner/349863895031560