Foredrag med påfølgende strandryddningsaksjon på Karlsøyvær

Torsdag 30.mars og i løpet av den påfølgende helgen 1-2.april 2017 gjennomfører Naturvernforbudnet i Salten meget spennende foredrag om naturverdiene på Karlsøyvær og befaringstur med strandryddningsaksjon.

Foredrag torsdag 30.mars kl 18-20 på Bodin 4H gården. 

Dette er en flott mulighet for å få kunskap om naturverdiene på Karlsøyvær. I etterkant kan dere bli med på strandryddedag og ved selvsyn se hva som finnes der ute. Se eget arrangement.

Karlsøyvær naturreservat er et mylder av større og mindre
øyer hvorav mange i tidligere tid har vært brukt til ulike
jordbruksformål. Karlsøya er den største. På øyene har det vært tradisjonelle mangesysleriet med fiske og jordbruk, dunsanking fra ærfugl mm. Øyene er dekket av såkalt kystlynghei. Godt hevdet kystlynghei har blitt en sjelden naturtype i regionen, og da lokaliteten i tillegg er av en viss størrelse og har god forekomst av en rødlistet bregne og flere rødlistede fuglearter får den verdien svært viktig.

Program :
Om Karlsøyvær og fuglelivet der av Jan Wasmuth, miljøvernleder i Bodø kommune og fugleentusiast.
Plantelivet på Karlsøyene og oppsyn i verneområdet v/
Biolog Åse Alvestad

Kaffe, saft og enkel servering.

Strandryddedagene og dette møtet blir arrangert av Naturvernforbundet i Salten og RamSalten Våtmarksenter

Strandryddedager i Karlsøyvær 1 eller 2.april 2017

Den første helga i april gjennomfører vi den første strandryddedag på Karlsøyvær. Det blir også arrangert en dag i august. Se eget arrangement i løpet av sommeren.

VÅRRYDDING BLIR 1. APRIL. Det blir værforbehold og om været er dårlig blir det alternativ 2. april. Nærmere detaljer vil komme etterhvert, følg med på siden eller ta kontakt med Kaja Langvik-Hansen.

BAKGRUNN FOR STRANDRYDDING
Det har vært mye fokus på Maritimt søppel de siste årene og dette er også en del av satsingsområdene til Naturvernforbundet både nasjonalt og lokalt. http://naturvernforbundet.no/marinforsopling/

Det er regnet ut at plast utgjør i størrelsesorden +/- 75 % av alt marint søppel. All plast fragmenteres over tid til mikroplast.Det er dokumentert at plast og mikroplast påvirker hundrevis av marine arter. Sjøfugl er en spesielt utsatt gruppe.

Med bakgrunn av dette arrangere vi strandrydding i verneområdet Karlsøyvær utenfor Kjerringøy. Det blir organisert båtskyss og kjøring fra byen eller fra Kjerringøy brygge.

Påmelding kan gjøres på denne siden, eller på sms til Kaja Langvik-Hansen. tlf 95049679. Jeg svarer også på spørsmål.

Vi arrangerer også foredrag om fugle og plantelivet på Karlsøyvær den 30. mars, se eget arrangement.

Se også facebookgruppen 2 minutters strandrydding Norge – Se hva jeg fant!

Kontakt Kaja Langvik-Hansen – 95 04 96 79 for mer info 🙂