Foreslår tverrskandinavisk kjede av unike naturperler