Forsøpling av kysten

Vi har et fantastisk flott kystlandskap – sett på litt avstand. Kommer man i nærkontakt så blir bildet litt annet: det er mengder av søppel i fjæra – strender, svaberg og av og til et godt stykke innover land.

I sommer var det i regi av Iris en kampanje for å samle sammen og fjerne dette. Det ble utlevert gule sekker til formålet. Forutsetningen var at sekkene ble plassert slik at de kunne hentes med bil. Ryddearbeidet ble utført av frivillige – personer og grupper.  Det sier seg selv at bare en forsvinnende liten del av kysten ble ryddet. Områder uten fastlandsforbindelse var ikke inkludert i ordningen – slik som Landegode.  Dersom noen likevel skulle rydde fjæra i uveisomme områder vil det sannsynligvis ende med at søppelet brennes – dvs. at det flyttes til atmosfæren i form av giftige gasser.

Slik kan det ikke fortsette!

Forsøpling av kysten er ikke et problem som kan håndteres på frivillig basis – det er et offentlig ansvar. En del av de pengene som miljøavgifter innbringer kan – og bør – benyttes til årlige ryddeaksjoner. Det flyter stadig mer søppel i havet som til slutt skylles opp på land. Derfor må oppryddingen skje kontinuerlig. Det fins farkoster som er velegnet til formålet. Det å begrense dumping av søppel i sjøen er et mål i seg selv. Søppelcontainere på kaikanten er et godt virkemiddel. Det kunne også vært returordning med kilopris for alle typer plastavfall. En miljøavgift på plastprodukter (den fins kanskje allerede?) kunne finansiere dette. Det ville kanskje også føre til noe mindre bruk av plastemballasje.     

Det er miljøvernansvarlige både i kommune og fylke. Jeg oppfordrer disse til å ta å tak i problemet, slik at det blir løst på en profesjonell måte.

Dag Neiden
Naturvernforbundet avd. Salten