Fossilenergien og fornybarsatsinga i Nord-Norge

Olje- og energiminister Tord Lien må snarest komme seg i gang med planarbeidet for energipolitikken i stede for å reise rundt å snakke energi i alle retninger. 8 år med Sp i OED, der energiindustrien har vært målet, kamuflert som verdens klimaløsning er mer enn nok nok for landskap og vassdragsnaturen. Til og med verdens fattige skulle ifølge Ole Borten Moe, få tilgang til energi gjennom økt tempo i olje- og gassindustrien i Barentshavet.

Vi må vinne noen debatter om energipolitikken i demokratiske fora rundt omkring i landet. Kunnskapsgrunnlaget er mer enn godt nok i landsmøtesaken En ny energipolitikk. Det er forsatt nok av energisaker som behandles i kommuner og fylkeskommuner nærmest uten debatt. I Nord-Norge er det innlysene at vi ikke trenger mer fornybar energi og da er muligheten stor for å få forståelse for Naturvernforbundets ståsted.

I Nordland har Naturvernforbundet lyktes bra i Bodø med Helligvær vindkraftverk i juni og nå i Rana og Nesna med Sjonfjellet vindkraftverk. Verre er det med vannkraft, men vi jobber bra gjennom FNF i Narvik, Hemnes, Hamarøy, Rødøy og Fauske. Vi skal også sette trykket på Tysfjord og Musken kraftverk med treff i Vasja til våren. Alle steder har vi lokal støtte.

Se hele notatet vedlagt

Mvh Erling Solvang