Friluftkartlegging

Bodø kommune har utviklet en friluftskartlegging – et digitalt kartverktøy der naturverdier og bruk av naturen blir registrert for bruk i seinere planarbeid.

Dette er et bra verktøy for oss som er glade i naturen og det står stor respekt av Bodø kommune som nå har fått dette på plass – se mer på http://test3.gisline.no/gislinewebinnsyn_salten/ og velg Friluftskartlegging.