Grønt skifte

Det ser ut til at energi lagret som karbonforbindelser fases ut raskere enn noen hadde forestilt seg. Bilindustrien har tidfestet når de vil erstatte dagens karbondrivstoff med elektrisitet, enten lagret i batterier eller som hydrogen.

I skip og jernbane eksperimenteres det også med bruk av elektromotorer der energien hentes fra batterier – og/eller hydrogen. Det er når det gjelder hydrogen at Norge har en kolossal fordel; vi har overskudd på vannkraft som kan benyttes til fremstilling av hydrogen. Det innebærer at også minikraftverk og vindkraftverk kan bli lønnsomme. Hydrogen fremstilles der el.kraften produseres – ingen skjemmende overføringslinjer med stort energitap. Vi kan eksportere hydrogen til utlandet med hydrogendrevne skip i stedet for å anlegge rådyre undervannskabler. Det ville vært fabelaktig om den Norske stat med tilhørende politikere kunne gripe disse mulighetene som ligger i dagen til å fase ut sitt engasjement i petroleumsindustrien, og heller satse på hydrogenfremstilling og distribusjon! 

Dag Neiden