Gubbene mot strømmen

Det gamle folkeeventyret «Kjerringa mot strømmen» vil neppe gå av moten noensinne, men stadig kunne gjenreises i ny drakt. For de som ikke kjenner eventyret, handler det om stahet og evnen til å holde ut, i motstand og manglende vilje til å ta inn over seg ny og oppdatert kunnskap. «Klippe, klippe, klippe», ropte kjerringa og fastholdt på at det var bedre å bruke saks enn sigd når kornet skulle skjæres. Hun endte i fossen som et resultat av sin stahet.

I avisa Nordland får vi oss presentert, gjennomsnittlig  to dager i uka, en ny variant av folkeeventyret. Her finner vi en mannevariant,  i form av «GUBBENE MOT STRØMMEN». Det handler om tre karer som  har en enorm utholdenhet i å skulle motbevise for hele Nordlands befolkning at klimakrisen ikke har snev av sannhet i seg av å være menneskeskapt. I endeløse argumentasjoner, og i håp om at argumentasjonene når ørene og oppmerksomheten til nordlendingene, anvendes titler som muligens både  kongen og hans hoff vil kunne falle på misunne dem.

Argumentasjonene  finner sin parallell i Ludvig Holbergs skuespill «Erasmus Montanus» fra 1723. Her dreier spørsmålet seg om jorden er rund eller flat. Den nyutsprungne kandidaten  Rasmus Berg (Erasmus Montanus) kommer på ferie fra Universitetet i København til sin  hjemby.  Gjennom sine studier over år har han etterhvert lært at jorda er rund. Men i hjembyen sår man sterk tvil om denne nye  kunnskapen. Rasmus’ kommende svigerfar Jeronimus fastholder på at jorda er flat og nekter å avgi sin datter Lisbeth til forloveden før han ombestemmer seg og går med på at jorda fortsatt er flat.

Enden på visa…….? Ja det kan jo enhver lese sjøl.  Boka finnes i mange eksemplarer på de fleste biblioteker.

Tydeligvis er det fortsatt mennesker som holder fast på at «jorda er flat». Og det må man jo bare godta. Enhver har rett til å mene hva de måtte mene.

Men Avisa Nordland,  som ansvarlig for presentasjon av oppdatert kunnskap og  nyansert informasjon til leserne, bør kanskje tenke seg om når de innvilger de tre karene så mye spalteplass.

Det hadde vært fint med litt motvekt!

For øvrig: Velkommen til klima – og miljødiskusjoner på KLIMAALLIANSENS lørdagskaféer, hvor det innhentes stadig ny og oppdatert kunnskap. Her tar vi opp mange interessante saker knyttet til klimautfordringene. Førstkommende lørdag er det fokus på ARKTISK  MAT og MATPRODUKSJON. 

Hilsen

Kirsten Limstrand
Styremedlem i Besteforeldrenes Klimaaksjon