H og Frp gir full gass og bremsene er uten belegg

Regjeringa legger opp til at det uforsvarlig høye olje- og gassutvinningstempoet skal fortsette, på tross av forskernes klare anbefalinger om å la mye olje og gass ligger for å unngå katastrofale klimaendringer.

Carl-Frederic Salicath

Samarbeidsavtalen mellom Venstre og Kristelig Folkeparti og de nye regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet er enig om ”å bygge sin politikk på forvalteransvaret og føre var-prinsippet. – Den kloden vi skal overlate til våre barn skal være i minst like god stand som vi overtok den fra våre forfedre. Naturmangfoldloven skal ligge fast, og avkastningen fra miljøteknologifondet skal økes for å bidra til utviklingen av ny, grønn teknologi og arbeidsplasser”, heter det i samarbeidsavtalen.

Flere veier, økt kraftutbygging utover fornybardirektivet, flere oppdrettsanlegg og tillatelse til å bruke våre fjorder som avfallsplass for gruveindustrien, gjør at mange verdifulle naturområder med rikt biologisk mangfold står i fare for å bli borte for alltid. Dersom man i tillegg svekker muligheten til å overprøve lokale vedtak som strider mot nasjonale og internasjonale miljømål, hvordan da sikre kloden vi skal overlate til våre barn?

Den massive utbyggingsinteressen den nye regjeringen viser, vitner lite om forvalteransvar.  Dette kan ikke gå bra, og lukter allerede tut og kjør! Senterpartiet lover støtte til motorisering av friluftslivet. Det rustne triangel Ap, Frp og H vil nok finne sammen i å bruke våre fjorder som avfallsplass for gruveindustrien.

Hvordan skal Venstre og Krf sikre verdigrunnlaget for regjeringa, eller er reven bare sluppet løs i hønsegården med partienes hjelp?

Erling Solvang, leder av Naturvernforbundet i Nordland