HELE SVARTISEN BØR VÆRE INKLUDERT I SALTFJELLET – SVARTISEN NASJONALPARK

Hele Svartisen bør være inkludert i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark. Dette kan gjøres ved at Lakko og Saltfjellet – Svartisen nasjonalparker blir samordnet med en felles grense. Nordland fylkeskommune har uttalt at det gjør seg gjeldende nasjonal og regionale interesser med henvisning om at Svartisen i sin helhet er verdsatt som « landskap av stor verdi» i landskapskartleggingen for Nordland. Breen er registrert som svært viktig friluftsområde i friluftkartleggingen.

Svartisen som landskap av stor verdi

I løpet av de siste årene merkes at Svartisen fra år til år krymper og fjellet kommer tydeligere fram. Ser ut til at klimaproblemet er en  påvirket faktor. Særlig synsbar er at de siste par årene har Engabreen krympet ca 8 meter .Svartisen som andre isbreer vil alltid være i forandring. Det er et rikt dyreliv i og omkring Svartisen. Når det gjelder plantelivet er den legendariske planten Svartisvalmuen hittil bevart. Både dyre- og plantelivet burde vært kartlagt.

Det er derfor svært viktig å bevare Svartisen og området rundt for fremtidige generasjoner.

Selv om Svartisen krymper er den fortsatt vakker med sine omliggende vann og vassdrag med omkransningen av flotte fjell og tinder inne på isen. Breen strekker seg ned mellom fjellene langs elver og daler som en « tunge « ned mot havet  med sine  grønne daler og lier i en vakker natur.

Svartisen som viktig friluftsområde

Svartisen er tilrettelagt og populært friluftsområde. Inne på Svartisen ligger  både Snøtinden  på ca 1500 m/oh  og høyde 1302 moh  som er flittig besøkt av turgåere.   Tåkeheimen ved Helgelandsbukken er flittig besøkt. Ved Tåkeheimen er det 2 hytter som er åpen for besøk. Det er naturskjønne områder som blir besøkt til rekreasjon av befolkningen og tilreisende. På Svartisen kan en gå på ski både vinter og sommer og vandre i et  frittliggende landskap i et flott turmråde.

Fra både høyde 1500 og 1302 er det en flott utsikt over  Svartisen, og Helgelandskysten.  Der du opplever å se det spektakulære i beeflaten og utover Helgelandskysten med sine øyer og holmer. Dette er vakkert og må oppleves. Tenk på den distansen der folk har forflytta seg da området ble befolket og fant sin boplass og sitt livsgrunnlag med reinsdyr og husdyr. Det må sies å være kulturminne fra år ca 800. Dette gir en form for ærbødighet til forfedrene.

Lyset gjennom de fire årstidene er skiftende, det er så flott med det lave vinterlyset med nordlyset hengende over Svartisen –  å  ikke  minst  til midnattsolen over breen i kombinasjon med et grønt landskap mellom vann og vassdrag med en isbre på toppen,… det er så vakkert. En glasiolog vil bli overlykkelig over en Jøkullaup. Vi ser skjønnheten og vakkerheten i landskapet.

Forslag

Jeg foreslår en bevaring av hele Svartisen med omliggende naturområde. Det foreslås at  Nasjonalparkene Lakko og Saltfjellet – Svartisen blir samordnet med en felles grense der følgende område inkluderes i Saltfjellet – Svartisen nasjonalpark:  Området vestredel av Storglomvannet og Holmvannet samt Engabreen og området rundt. Området tilsvarer .gnr 90 brnr 1 . 

Mvh

Hans Kilvik (sign)
e.post   hkilvik@online
Mobil  90789697

Adresseliste:

Nordland fylkeskommune                                                post@nfk.no
Meløy kommune                                                            postmottak@meloy.kommune.no
Miljøvernforbundet ved regionleder Ørjan Holm            holm@nmf.no
Geir Jørgensen, naturvernforbundet                                    gj@naturvernforbundet.no
Statskog                                                                        post@statskog.no
Bodø og Omegns Turistforening                                    post@bot.no