– Helgelandskysten – verdens vakreste

Helgelandskysten er i fokus for neste episode av NRKs storslagne serie om norske naturperler søndag som kommer. – Bedre markedsføring av kystnaturen vår er det neppe mulig å få, sier leder i Naturvernforbundet i Nordland Erling Solvang, også med tanke på at programmene vil bli solgt utenlands.

«Frisk luft og særegne opplevelser i  ren og intakt natur, » er ifølge reiselivet det turister nå etterspør aller mest. I så måte får kystnaturen i Nordland vist seg fram som et alternativ knapt noen kan matche. 

Verdensarvområdet Vega med Lånan i sentrum blir presentert gjennom  nærkontakt med havørn, hubro og ærfugl, og selvsagt gjennom den unike dunværtradisjonen. Programmene er laget av naturfotografene Arne Nævra og Torgeir Beck Lande, og opptakene er gjort med det ypperste som finnes av utstyr. Kombinert med mer enn 400 døgn i kamuflasjetelt, borger det for naturopptak på et helt nytt nivå.

– Norsk natur er verdt å vise frem og verdt å ta vare på, og vi er svært glad for at denne serien gis oss anledning til å bli bedre kjent med noe av det beste vi har, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. I 2014 feirer organisasjonen at den har kjempet for naturvernet i 100 år.

På nesten samtlige av de stedene som filmes i serien har Naturvernforbundet stått sentralt i arbeidet med å hindre inngrep og få natur og landskapsverdiene effektivt vernet.
– Programmene viser  det ypperste av naturarven vår, og kanskje enda flere får øyene opp for betydningen av å sikre det beste vi har for etterkommerne våre, sier Solvang.

Landskapsregionen Nordlandsverranbestår av øyene og holmene utenfor Helgelandskysten, fra Nord-Trøndelag i sør til Steigen i nord, Røst inkludert. Det storslåtte åpne landskapet og den lange solgangen er unikt i verden. Flora og fauna er artsrik i havet, på land og i lufta. De skånsomme fotavtrykk etter levemåte og bosetning har gitt området verdensarvkvaliteter, ikke bare Vegaøyene. Landskapsverdiene i Nordlandsverran gir verdiskapning for reiselivet, og det fremmer et fysisk aktive friluftsliv og folkehelse.