Hilsen fra Naturvernforbundet i Salten.

Med nyttår kommer friske muligheter, og vi ønsker oss flere aktive medlemmer i nyttårsgave. Naturvernforbundet i Salten har hatt ett godt år, med gode aktiviteter der vi har inkludert mange.

Adventstiden er på hell og vi går inn i julehøytiden og nyttår.  Her kommer en liten hilsen fra lokallaget du er medlem i med varme ønsker for høytiden.  Med nyttår kommer friske muligheter, og vi ønsker oss flere aktive medlemmer i nyttårsgave. 

Naturvernforbundet i Salten har hatt ett godt år, med gode aktiviteter der vi har inkludert mange.   Strandrydding er det som opptar lokallaget mest av alt, og det samarbeidet vi har med Ramsalten våtmarkssenter er unik og gir lokallaget tilgang til å drive med strandrydding i ett viktig og unikt verneområde.   I tillegg har vi hatt temamøter og kunnskapsformidling om våtmarksområde og selvfølgelig om marin forurensning. 

Vi har nådd godt fram på inkluderingsarbeidet, og med samarbeid med forskjellige nettverk og interesseorganisasjoner hvor trolig Kvinnenettverket NOOR har vært den viktigste har vi gjennomført flere naturglede turer ut i Bodømarka med diverse tema, men hovedtema er selvfølgelig gleden av å nyte naturen og friluftslivets gleder.   Vi har vært på nasjonal mangfoldskonferanse, og vi har gjennomført flere nybegynner sykkelkurs for voksne. 

Ellers er merittlisten lang over alt vi med relativ få menneskelige resurser har klart å deltatt på, engasjert oss i og gjennomført i året som har gått.  Dog er det ikke tvil om at i et stort geografisk område som Salten så er det mange ting vi ikke klarer å nå over uten at flere aktivt engasjerer seg.  Noe som er verd å trekke fram er:

  • høringsuttalelser
  • meningsytringer
  • klesbyttedag
  • reparasjonsverksted
  • gruveseminar
  • deltakelse på Broen til framtiden.

Det meste er kommentert eller referert på våre nettsider, og eller på vår FB side.  

Når det gjelder oppdretts engasjementet har dette i stor grad vært ivaretatt av grupper utenfor lokallaget, og ikke minst av regionsekretæren og FNF (forum for natur og friluftsliv) Nordland, som har vært svært aktiv på denne fronten.  

Naturvernforbundet i Salten er ett stort lokallag med solid økonomi og gode nettverk.  Det gjør at vi har ett mye større potensiale enn det vi klarer i dag med så få menneskelige ressurser klarer å ta ut.  Så jeg gjentar vårt nyttårsønske – flere engasjerte medlemmer.  Kom på vårt årsmøte (trolig i februar) vær med å bestemme arbeidsplanen for 2018 og vi lover; du skal ikke trenge å påta deg flere oppgaver enn det du brenner for og er engasjert i 🙂

Hilsen styret i Naturvernforbundet i Salten: Terje Cruickshank, Kaja Langvik-Hansen, Helene Børsting, Dag Neiden og Bjørn B. Jakobsen.