Høringsuttalelse om oppdrettsanlegg i Bø

Denne skjærgården er et av de flotteste kystlandskap vi har i Norge og bør ikke utsettes for de negative belastninger et åpent oppdrett gir. I tillegg til at området er mye brukt i forbindelse med fiske, båtliv, rekreasjon og turisme, framstår området som uberørt av industri og andre tekniske inngrep. Dette gir området en stor verdi, som vil forringes med et oppdrettsanlegg. Det skriver Naturvernforbundet i Nordland i denne høringen.

Les hele høringen her

Les om saken i media: 

http://www.blv.no/bo/miljo/naturvernforbundet/ma-beskytte-gaukvaroya/s/5-9-120280 

http://www.vol.no/nyheter/bo/2016/05/13/En-skrekkens-eksempel-på-ensidig-og-mangelfull-kommunal-saksbehandling-12734834.ece 

http://www.vol.no/nyheter/bo/2016/04/16/Naturvernforbundet-klager-inn-Bø-kommune-12609430.ece 

http://www.blv.no/bo/miljo/naturvernforbundet/naturvernforbundet-krever-oppdrettsvedtak-omgjort/s/5-9-112975