Høringsuttalelse på vegne av Birdlife Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Høringsuttalelse med forslag om at Bodø Kommune ikke skal gå videre med planarbeidet da det foreligger ny forskningsbasert kunnskap om miljøpåvirkningene fra torskeoppdrett

Høringsuttalelse til oppstart av arbeid med endring av kommuneplanens arealdel og høring av planprogram
Saksnr. 2022/4764, Bodø kommune

Høringen sendes til Bodø Kommune på vegne av Birdlife Nordland, Naturvernforbundet i Nordland og Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland.

Hensikten med forslaget til endring av kommuneplanens arealdel er å legge til rette for to akvakulturlokaliteter for oppdrett av torsk. Områdene som blir berørt av planendringen ligger ved Valøya og Kvannøya i Helligvær.

Vi mener at Bodø kommune ikke skal gå videre med planarbeidet, og vi begrunner dette med at det foreligger ny forskningsbasert kunnskap om miljøpåvirkningene fra torskeoppdrett.

Hele høringsuttalelsen kan lese her:

Høringsuttalelse – planendring og planprogram Bodø Helligvær

29.11.2022