Høringsuttalelse Søknad fra NorCod AS om etablering av lokalitet for torskeoppdrett Snyen – Meløy kommune

Naturvernforbundet Nordland og Naturvernforbundet Salten (heretter Naturvernforbundet) er svært bekymret for NorCod sine planer om å etablere torskeoppdrett på lokaliteten Snyen særlig med tanke på påvirkning av villfisk. Vi anser denne bekymringen som meget godt begrunnet i solid forskning fra Havforskningsinstituttet (HI) som faller sammen med kystfiskernes egne erfaringer.

oppdrett

Naturvernforbundet mener på grunnlag av argumentasjonen og dokumentasjonen over at Meløy kommune og forvaltningsmyndighetene må si nei til etablering av torskeoppdrett i Snyen.

Les hele høringsuttalelsen her:

https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/15/2023/01/Horingsuttalelse-Snyen-Meloy.pdf