Hovedside

Velkommen til Naturvernforbundet i Nordland

Naturvernforbundet i Nordlander et fylkeslag av Norges Naturvernforbund. Naturvernforbundet arbeider for natur og miljø i Nordland. Vi stiller opp der natur er truet, uansett om det gjelder klimaendringer eller vassdragsutbygging, trygg mat eller din lokale eventyrskog.

Naturvernforbundet er en frivillig organisasjon. Engasjerte medlemmer og naturvernere er vår viktigste ressurs. Vi vil gjerne invitere deg til å bli med som støttespiller i naturvernarbeidet!

I den grønne margen til venstre finner du en oversikt over viktige arbeidsområder i fylkeslaget og aktuelle aktiviteter.


Nyheter og informasjon: