– Ikke glem toget

Det er nå på trappene en milliardinvestering i flerfeltsveier i Bodø og Salten. Leder Erling Solvang i Naturvernforbundet i Nordland oppfordrer om å satse på toget, ikke ensidig på vegbygging. Han foreslår en økning av antall togstopp, mulighet for parkering i nærheten av togstoppene samt gang og sykkelveier med vinterstrøing. Dette skal ivareta trafikksikkerhet, natur og miljø.

Naturvernforbundet i Nordland krever en opprustning av togtilbudet for å sikre en sikker og miljøvennlig trafikkløsning i Salten og Nordland. – I vurderingen av framtidige samferdselsløsninger har man oversett mulighetene som ligger i en utvikling av jernbanen, sier Erling Solvang. – Veipakkene i Salten og Helgeland må utvides til samferdselspakker. Sentralt er å utrede den interkommunale organiseringen av en oppjustert Saltenpendel på Nordland.

– Fram til nå har drøftelsene om framtidens samferdselsløsninger blitt styrt av kommunene, Statens vegvesen og fylkeskommunen. Vi krever at Jernbaneverket og NSB må inkluderes, sier Solvang. For å synliggjøre mulighetene som ligger i jernbanen gjennomførte Naturvernforbundet i Nordland et informasjonsmøte og en informasjonsstand i Bodø 23. og 24. februar. Les omtale av informasjonsstanden i Avisa Nordland.

Les saken hos NRK.

Naturvernforbundets temaside om samferdsel.

Ja, dette er en viktig sak. Jeg vil bli medlem

Omtale, Avisa Nordland