Informasjon fra Scandlynx om forestående merking av gaupe i Nordland

Naturvernforbundet i Nordland er skeptisk til prosjektet og redd merkingen brukes til sporing og økt jakt på gaupebestanden. Naturvernforbundet ønsker garanti for at dette ikke skjer.

Anna Yu / AY Images

Jeg kan ikke se at Naturvernforbundet i Nordland har fått saken på høring. Mener også at Naturvernforbundet må inviteres til dialogmøter om forskningen.Et lignende prosjekt på bjørn gjennomføres også i Nordland. Fangsten skal også gjøre det mulig å merke disse bjørnenes årsunger dersom de befinner seg i Norge. Jon Swenson  er professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås og leder for Det skandinaviske bjørneprosjektet.http://www.nrk.no/nordland/vil-fange-bjorner-i-nordland-1.11594459Det åpner opp for å skyte ned bjørnebestanden eller foreta hiuttak uten å ha nådd bestandsmålet i Nordland.Swenson har samtidig levert en kort rapport til Miljødirektoratet om den tilsvarende bjørnefangsten i 2013. Da ble det gitt tillatelse til fangst av ti bjørner i Hedmark og Nordland.Jeg ønsker også Miljødirektoratet vurdering av en episode der en gaupe ble skutt angivelig for å ha angrepet en hund.http://www.nrk.no/nordland/felte-gaupe-rett-ved-huset-1.11613448Denne repotasjen fra nrk nordland viser en gaupe som ble skutt i Råna, Grunnfjord, Tysfjord kommune.
Området er milevis fra områder hvor det drives med husdyrhold. Det er 2 lange fjorder, grunnfjord og hellemofjorden å krysse før man er i nærheten av Hamarøy hvor det er sauedrift.
Denne gaupefellingen har ingen hensikt i forhold til forbyggende skadedyrsfelling. Om sommeren beiter noe svensk rein i Tysfjord fjellene, men ikke i det området, og det er stort sett bukker.Råna og Grunnfjord ligger vel også innen for området som er foreslått som nasjonalpark. (Tysfjord Hellemo nasjonalpark)Det virker helt meningsløst å tillate gaupejakt innenfor det foreslåtte nasjonalparkområde. Hvis ikke gaupe skal kunne ha leveområde her, hvor skal det da være?Denne saken tar vi opp med fylkesmann evnt miljøverndep. For å unngå slike unødvendige fellinger av gaupe og andre vernede dyr.Akkurat i denne repotasjen er det fakta fra jegeren som virker mindre troverdig. I allefall var det helt unødvendig å skyte gaupa.Saken har også aktualiseret nasjonalpark forslaget.Erling Solvangleder Naturvernforbundet i Nordland95254075