Innkalling til årsmøte i Naturvernforbundet i Salten

Vanlig årsmøtesaker, Styrets årsberetning, Aktivitetsplan 2018 og valg – velkommen

Saksliste:
Sak 1. Godkjenning av årsmøteinnkalling.
          Godkjenning av stemmeberettige.
          Godkjenning av saksliste.

Sak 2. Valg av ordstyrer
          Valg av protokollunderskrivere

 Sak 3. Styrets årsberetning.

Styret har i 2017 bestått av: Terje Cruickshank (leder og kasserer), Kaja Langvik-Hansen (1.vara og nestleder), Helene Børsting (styremedlem), Dag Neiden (styremedlem) og Bjørn B. Jakobsen (2.vara).

Styret har gjennomført fem styremøter.

Naturvernforbundet i Salten har hatt ett godt år, med gode aktiviteter der vi har inkludert mange. Strandrydding er det som opptar lokallaget mest av alt, og det samarbeidet vi har med Ramsalten våtmarkssenter er unik og gir lokallaget tilgang til å drive med strandrydding i ett viktig og unikt verneområde.I tillegg har vi hatt temamøter og kunnskapsformidling om verneområdet på Karlsøyvær og forvaltning av verneområder.

Vi har deltatt aktivt i Grønt Forum hvor vi har samarbeidet om innspill til blant annet Rønikfjellet og kommuneplanen. Vi har nådd godt fram på inkluderingsarbeidet, og med samarbeid med forskjellige nettverk og interesseorganisasjoner hvor trolig Kvinnenettverket NOOR har vært den viktigste har vi gjennomført flere naturglede turer ut i Bodømarka med diverse tema, men hovedtema er selvfølgelig gleden av å nyte naturen og friluftslivets gleder. Vi har vært på nasjonal mangfolds-konferanse, og vi har gjennomført flere nybegynner sykkelkurs for voksne.

Ellers er merittlisten lang over alt vi med relativ få menneskelige resurser har klart å deltatt på, engasjert oss i og gjennomført i året som har gått. Dog er det ikke tvil om at i et stort geografisk område som Salten så er det mange ting vi ikke klarer å nå over uten at flere aktivt engasjerer seg. Noe som er verdt å trekke fram er:

– høringsuttalelser om sykkelplan, grøntstrukturplan og Rønvikfjellet.
– meningsytringer

– klesbyttedag
– reparasjonsverksted
– gruveseminar
– deltakelse på Broen til framtiden.
– støtte til nærnaturloven, oppslag i lokalavisen (initativ fra MDG)

Naturvernforbundet i Salten er ett stort lokallag med solid økonomi og gode nettverk. Det gjør at vi har ett mye større potensiale enn det vi klarer i dag med så få menneskelige ressurser klarer å ta ut. 

Representasjon:
Terje Cruickshank representerer Naturvernforbundet i Bodø Friluftsforum, og ble valg til leder for dette i 2017.  Terje Cruickshank er 3.vara til styret i Naturvernforbundet i Nordland, har ikke vært innkalt i 2017. Helene Børsting sitter i Naturvernforbundets gruveutvalg.

Sak 4. Regnskap 2017 og budsjett 2018.
– fremlegges i møte. 

Sak 5. Aktivitetsplan 2018.
Klesbyttedag
Marin forsøpling Strandrydding på Kalsøyvær.
Klima §112 debatt
Naturgledearrangementer Fuglekasseverksteder og Rønvikjordene befaring.
Dugnad mot fremmede arter helga 22.-23. September – nasjonal Pøbelgrandugnad. 
Livet i fjæra – et opplegg med inkludering og kunnskapsformidling om norsk natur
Inkludering
    sykkelkurs for voksne kvinner med minioritetsbakgrunn
    tredje søndag i advent – lavvo tur
   nyttårsbad i Austvika

Sak 6. Innkomne saker
Støtte til §112 aksjonen (sak fremmes i årsmøtet, Kaja lager ett forslag).  

Sak 7. Valg

Valg av ett styremedlem og to varamedlemmer.
valg av to delegater til fylkesårsmøte
valg av en delegat til landsmøte 20 – 22.april i Stavanger! https://naturvernforbundet.no/landsmote/
valg av valgkomite
valg av revisor

Valg av nytt styre:
På valg: Styremedlem          Dag Neiden
2.varamedlemmer:          Bjørn Barth Jacobsen og Kaja Langvik-Hansen
tidligere valgt:                   leder Terje Cruickshank til 2019.
                                    styremedlem Helene Børsting til 2019. 

Valgkomiteens innstilling:
til styremedlem for to år: Kaja Langvik-Hansen

til varamedlem for ett år: innstilles i møte.
til varamedlem for ett år: innstilles i møte
valg av valgkomite:          innstilles i møte.
valg av revisor:                  Erling Solvang (gjenvalg).

 

Bodø 12.januar 2018

Terje Cruickshank
Leder Naturvernforbundet i Salten.