Innspill til søknad om akvakultur / torskeoppdrett ved Rekneset i Vågan kommune

Naturvernforbundet er sterkt bekymret for planene om torskeoppdrett ved Rekneset i Vågan kommune. Spesielt gjelder dette påvirkningen anlegget vil ha på kysttorsk.
Arkivsak 22/3142

Kysttorsken er i dag truet og bør ha en opptrappingsplan i stedet for en negativ påvirkning fra fisk i merder og rømt oppdrettstorsk. I det aktuelle området er det registrert gyteområde for både kysttorsk og skrei.

Vi stiller vi oss bak argumentasjon til Norges Fiskarlag. 03.01.23 / 23/185 som påpeker at myndighetene ikke har kunnskap om hvordan rømt oppdrettstorsk påvirker villtorsk og at rømming vil kunne ha store negative konsekvenser for vill torsk.

Hele innspillet kan leses her:

https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/15/2023/01/2023-01-13-Innspill-Rekneset-Vagan-kommune-torskeoppdrett-Vesteralen-Havbruk.pdf