Innspill til søknad om etablering av torskeoppdrett i Øksfjorden – på lokalitetene Skogstrand og Håkjerringholmen

Alle forhold tatt i betraktning tilsier at saken stilles i bero inntil disse punktene er avklart.

oppdrett

Innspillet kan leses her:

https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/15/2023/01/2022-09-15-Innspill-torskeoppdrett-Oksfjorden-Lodingen-kommune.pdf

Vedlegg til innspillet: Naturvernforbundet i Salten sin uttalelse om torskeoppdrett i Buvika Meløy:

https://naturvernforbundet.no/content/uploads/sites/15/2023/01/2022-09-15-Vedlegg-til-saken-Oksfjorden-Uttalelse-til-soknad-om-torskeoppdrett-i-Buvika-1.pdf