Invitasjon til åpning av Lomsdal-Visten nasjonalpark 26. juni

Miljøverndepartementet ved statsråd Erik Solheim ønsker å feire opprettelsen av denne flotte nasjonalparken og inviterer til åpningsfest 26. juni i Stavassdalen i Grane kommune, kl. 1200.

Lomsdal-Visten nasjonalpark ble vernet av Kongen i statsråd den 29. mai i år. Lomsdal-Visten er et fantastisk naturområde som nå er Norges 30. nasjonalpark. Verneplanen omfatter Lomsdal-Visten nasjonalpark (ca. 1102 km2) og Strauman landskapsvernområde (ca. 32 km2) i Brønnøy, Grane, Vefsn og Vevelstad kommuner i Nordland fylke.

Miljøverndepartementet ved statsråd Erik Solheim ønsker å feire opprettelsen av denne flotte nasjonalparken og inviterer til åpningsfest 26. juni i Stavassdalen i Grane kommune, kl. 1200. Deretter inviteres du til å bli med til Nevernes i Brønnøy kommune der en ny markering vil finne sted kl. 1530. Endelig avsluttes dagen med en middag kl. 2000. Retur Brønnøysund evt fra Vevelstad ca. kl. 2200.

Det blir lagt til rette for busstransport fra Mosjøen sentrum kl. 1030 og fra Trofors sentrum (ved COOP) kl. 1110. Buss blir satt opp fra Brønnøysund rutebilstasjon kl. 0830. Bussene ankommer Stavassdalen litt før kl. 1200. Deretter går bussene videre til Nevernes kl. 1400 fra Stavassdalen.

Departementet har satt av en del hotellrom i Brønnøysund fra 26. til og med 27. juni. I tillegg vil det bli satt opp buss fra Brønnøysund til Trofors og Mosjøen natt til 27. juni. Vi ber om rask tilbakemelding på om du ønsker å være med på åpningsarrangementet, og om du ønsker rom fra 26 til 27 juni i Brønnøysund, til Sylvi Ofstad Samstag, telefon: 95463522 eller epost: sylvi.ofstad@md.dep.no så snart som mulig, men senest 22 juni.

Endelig program vil bli sendt deg så snart vi får din påmelding. Det vil også bli satt inn en annonse i de mest aktuelle aviser rundt en uke før arrangementet finner sted.

Velkommen!