Invitasjon til feiring av Vefsna 27. juni

27. juni skal vernet av Vefsna i Nordland feires i Mosjøen med guidet tur langs vassdraget og historiske tilbakeblikk. Arrangementet kan kombineres med åpningen av Lomsdal/Visten nasjonalpark som finner sted dagen før.

I glede og takknemlighet over å ha lykkes med arbeidet mot omfattende kraftutbygging av Vefsna-vassdraget, ønsker organisasjonen Vern Vefsna å arrangere en festlig sammenkomst for flest mulige av våre støttespillere.

Det vil også bli fotoutstilling, musikk og andre kulturelle innslag.

Velkommen!

Invitasjon