Jordvern og byutviling.

Det er viktig med jordvern for å ivareta behovet for matproduksjon – i dag og i fremtiden. Det er også viktig å legge til rette for en byutvikling som reduserer bilbruk og utslipp av klimagasser. Ofte kommer disse interessene i konflikt – slik som i Bodø.

Vi har et dilemma: skal vi fortsette en bilbasert byutvikling (byspredning) og bevare et landbruksområde i byens sentrum – eller skal vi ofre landbruket til fordel for en økologisk og klimanøytral byutvikling – tilsvarende den som foregår i Trondheim – og derved spare klimaet for årlige utslipp av ytterligere 1300 tonn Co2, og som også gir mulighet for å skape et bysentrum uten bildominans.

Bodø kommune gjorde et valg – Rønvikjordene skulle omsider inngå som byutviklingsområde. Dette valget ble omstøtt av Fylkeskommunen som grunneier. I stede fikk kommunen noe av jordene til nærings – og offentlig virksomhet. Det gjenværende arealet skal fortsatt være til jordbruk. Byspredningen vil derfor vedvare, og biltrafikken øke – i overensstemmelse med Vegvesenets prognoser – og som det skal tilrettelegges for med en motorvei til 1,5 milliarder. Dersom trafikkøkningen uteblir vil kommune og fylkeskommune bli sittende med regningen for veiprosjektet.

Gjennom årene har Rønvikjordene bit for bit blitt tatt i bruk som byggeområde. En slik utvikling gjør det umulig å gjennomføre en helhetlig utvikling av en økologisk og klimanøytral bydel.

Det er fortsatt noen som tror at det resterende av Rønvikjordene i all fremtid vil forbli jordbruksarel – historien borger ikke for dette.

Dag Neiden

Naturvernforbundet avd. Salten