Kjemper mot grana

Det nye styringsregimet i Hadsel vil kjempe mot granplanting.

kilde vol.no

Det er mange følelser knyttet til granbeltet som dekker en del av arealene i Vesterålen. VOL har i løpet av de siste årene omtalt noen saker som handler om gran – eller ikke gran i Vesterålen. Sjekk eksempler her og her. Naturvernforbundet i Vesterålen har tatt til orde for å avvikle ordningen med granplanting, det samme har Venstre i Hadsel.

Og det er trolig Venstre som har fått gjennomslag i den såkalte «Møysalerklæringen» til Frp, Høyre og Venstre, som i Hadsel nå utgjør posisjonen i kommunestyret. I erklæringen står det å lese følgende:

– Utplantingen av gran stanses og uttak og uttynning skal intensiveres. Det skal etableres tiltak for rydding av skog og for å ta vare på opprinnelig kulturlandskap langs hovedferdselsårene i kommunen.