Klimaskeptikere – hvorfor finnes de?

Man skulle ønsket at man for lenge siden hadde passert det punktet hvor det var relevant å diskutere om klimaendringene er menneskeskapte eller ikke. Og om vi trenger å gjøre noe med det. Men noen har åpenbart interesser i å holde liv i disse mytene!!!

Naturvernforbundet er en del av ”Klimavalg2013”. Naturvernforbundet i Narvik ønsker å bidra med mest mulig folkeopplysning frem imot valget i form av foredrag. Tilbudet er åpent for alle organisasjoner, grupper, bedrifter etc., som er interessert i å vite mer om global oppvarming. Foredraget med diskusjon tar normalt ca 1 1/2 time. Ta kontakt med leder Baard Mikalsen narvik@naturvernforbundet.no eller Hans Jørgen Rasmussen, hjrasmus@online.no.

Litt argumentasjon i form av videoer:

At kloden holder på å bevege seg mot katastrofale temperaturer I et tempo ingen hadde forutsett for et par årtier siden:

Climate change is simple

Climate change and intergenerational evil

Litt tanker som alle burde kunne bli enige om – climate change people og deniers:


“The most terrifying video you will ever see

Her er dokumentasjon for, at Skeptical Science Study Finds 97% Consensus on Human-Caused Global Warming in the Peer-Reviewed Literature.

Hvis noen – på tross av en så overveldende vitenskapelig dokumentasjon for denne påstanden, undrer seg over HVORFOR noen FORTSATT benekter disse forskningsresultater,  vil jeg henvise til dette glitrende katalog over viktige dokumentarfilmer og oversiktssider for øvrig:

Først et katalog over forskjellige typer benektere og de typer  argumentasjon de anvender:

http://grist.org/series/skeptics/

Og en oversikt over mytene fra en annen kilde:

http://www.filmsforaction.org/articles/the_top_15_climate_denial_myths/

Og så en del filmer, som forteller en del om interesser, motiver og politikker bak benektelseskampanjene:

http://www.filmsforaction.org/climate_change_news/

http://www.filmsforaction.org/articles/the_top_15_climate_denial_myths/

http://www.filmsforaction.org/watch/the_denial_machine_2006/

http://www.filmsforaction.org/watch/greedy_lying_bastards/

http://www.filmsforaction.org/watch/the_great_global_warming_swindle_debunked/ 

http://www.filmsforaction.org/news/a_timeline_of_climate_change_denial/

Velkommen til dokumentarfilmenes verden.

Den er mye mer spennende enn Jo Nesbø – Fordi det handler om virkeligheten, din, dine barns og dine barnebarns.

Og for de av dere som ikke ønsker å ta dette inn over seg vil jeg sitere Aldous Huxley: «Fakta slutter ikke å eksistere fordi vi ignorerer dem»

Jeg tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Hans Jørgen Rasmussen
Naturvernforbundet i Narvik / Klimavalg 2013