Kongens Fortjenestemedalje til Per Adde

Den samiske kunstneren og naturverneren Per Adde har fått Kongens Fortjenestemedalje i gull. Han har gjort en stor innsats i viktige vernesaker og utmerkelsen er vel fortjent. Norges Naturvernforbund gratulerer!

Under overrekkelsen i nasjonalparksenteret på Storjord i Saltdal hadde en annen naturvernveteran, Per Flatberg, fått den hyggelige oppgave å hilse Per Adde fra natur- og miljøbevegelsen.

Per Adde gjorde en stor innsats under Altakampen. Deretter ble han en sentral person under arbeidet for å få vernet Saltfjellet/Svartisen både i årene forut for Stortingsbehandlingen i 1987 og sist i forbindelse med kampen for Beiarn, Bjøllåga og Melfjord. Denne striden førte, som kjent, til at vassdragene ble vernet i 2001.

– Mange av oss husker han spesielt fra Saltfjelltreffene fra 1982 og utover, der han var en sterk talsmann for de samiske interessene på Saltfjellet. I Stortinget ble han nærmest en institusjon og nøt stor respekt for sitt utrettelige engasjement, forteller Per Flatberg.

Per Adde har en meget vesentlig del av æren for at en så stor del av Saltfjellet/Svartisen ble vernet, sa fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inger Lise Gjørv i sin tale under overrekkelsen i Saltdal. Gjørv var saksordfører for denne saken i 1987 og vet hva hun snakker om.

Fylkesmannen i Nordlands nettside bringer denne meldingen:

Kunstner Per Adde, Graddis, 8255 Røkland, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull

«Han får denne utmerkelsen for et stort, allsidig og livslangt engasjement i forbindelse med formidling av billedkunst, etablering av kunstnerorganisasjoner, arbeid med miljø- og naturvern og kampen for samenes rettigheter.»

Det var Fylkesmannen i Nordland Åshild Hauan som foresto overrekkelsen.