Kulturspor i trær – samisk bruk av skogen gjennom århundrer

Dagens skoglandskap er i stor grad preget av de siste 10-årenes bruk. Gjennom flatehogster har det moderne skogbruket siden 1950-tallet fjernet mye av det kulturelle mangfoldet i skogsmiljøer. Imidlertid finnes de kulturelle sporene etter tidligere tiders bruk av skogen i varierende utstrekning tilbake. Enkelte trær kan fremdeles ha spor etter tidligere samisk bruk. Noen trær kan oppnå meget høg levealder og spesielt kan nedbrytingen av døde furutrær ta lang tid.

nettsiden til Høgskolen Nesna kan du leser mer om dette prosjektet. 

Barken fra dette treet ble trolig brukt som kosttilskudd.  

   

Eksempler på merker i furubark etter samisk utnyttelse.