Kystskogvern

Naturvernforbundet i Nordland intensiverer sitt arbeid mot utplanting og for fjerning av fremmede treslag som sitka og lutz. Naturvernforbundet i Nordland fikk på landsmøtet 2021 Naturvernforbundet med på å jobbe for å forby sitka og lutz.