«LIVET I FJÆRA»

Livet i fjæra, en veiviser til norsk naturglede Et møtested for unge mennesker som vil lære om livet i strandsonen. Målgruppen er innvandrere, asylsøkere og nordmenn som har lyst til å møtes og lære om økologi og arter i fjæra.

Invitasjon til samarbeid/deltagelse
Naturvernforbundet i Salten har bestemt seg for å lage et arragement som består av en helg med introduksjon til livet i strandsonen. Opplegget har 3 målsetninger.
1) Gi unge mennesker kunnskap om biolig og økologi på stranda.
2) La unge mennesker med interesse for natur møtes
3) Introdusere unge for Naturvernforbundet og hva vi gjør.
Her er en beskrivelse av opplegget.

«LIVET I FJÆRA»
Livet i fjæra, en veiviser til norsk naturglede Et møtested for unge mennesker som vil lære om livet i strandsonen. Målgruppen er innvandrere, asylsøkere og nordmenn som har lyst til å møtes og lære om økologi og arter i fjæra.

Dag 1: Livet i fjæra,et pedagogisk opplegg av RamSalten Våtmarksenter (holder til på Kjerringøy)
Dag 2: Skal være mer knyttet til aktiviter i strandsonen. Dette kan være arter vi finner,strandrydding om det behøves i området, spiselige arter og båling.

Naturvernforbundet i Salten samarbeider med RamSalten våtmarksenter. RamSalten skal drive med formidling av naturglede og tilrettelegging for friluftsliv. Strandrydding er nå en viktig aktivitet, Naturvernforbundet har hatt to velykkede strandryddedager i samarbeid med Ramsalten. De har pågått i Karlsøyvær utenfor Kjerringøy. Dette vil vi fortsette med og deltagerne vil bli invitert til disse i etterkant.

Opplegget skal være så billig som mulig siden Naturvernforbundet i Salten har midler til å dekke, pedagogisk opplegg, mat og overnatting.Hvor arrangementet blir avholdt er ikke avgjort enda.
Tidspunkt for arrangementet er månedskiftet mai/juni 2018. Det vil bli et åpent arrangement for alle, men med spesielt inviterte målgrupper. Vi tenker i utgangspunktet ungdom mellom 15-25 år. Men alle kan gi interesse og så vil vi se om de passer for opplegget som kommer. Det blir Naturvernforbundet i Salten som står for organiseringen av opplegget. Men det kan tilpasses til de gruppene som ønsker å være med.

Håper din organisajon/du synes opplegget er interessant. Vi gjør oppmerksom på at opplegget kan bli justert underveis.

Linker RamSalten : www.zahlfjosen.no/ramsalten
Naturvernforbundet : naturvernforbundet.no
Naturvernforbundet i Nordland:naturvernforbundet.no/Nordland

For Naturvernforbundet i Salten
Nestleder Kaja Langvik-Hansen
Arr for strandryddedag/Livet i fjæra. kajalangvikhansen@gmail.com tlf 95049679