Medhold!


Naturvernforbundet i Nordland klaget på vedtaket om etablering av utslippsledning i Saltstraumen. Nå har Miljødirektoratet gitt medhold i klagen.

Foto: Saltstraumen marine verneområde

5. April kom den gledelige nyheten om at Miljødirektoratet ga Naturvernforbundet i Nordland medhold i klagen på Statsforvalteren i Nordland sitt vedtak, og avslår søknaden om etablering av utslippsledning i Saltstraumen marine verneområde.

Saken gjaldt en søknad om etablering av utslippsledning fra et planlagt hyttefelt i Saltstraumen marine verneområde. Statsforvalteren ga den 20.06.2023 dispensasjon til utslippsledning og medfølgende utslipp. Naturvernforbundet i Nordland, Norges Miljøvernforbund og Interessegruppa for Saltstraumen marine verneområde sendte alle inn klager på vedtaket, som endte med medhold.

steinbitAABippe Havik
Foto: Saltstraumen marine verneområde

En stor seier for miljøet, og en sak som setter presedens for fremtidige vedtak som gjelder forvaltningen av Saltstraumen og andre marine verneområder. Miljødirektoratets avgjørelse vektla Naturvernforbundet i Nordland sitt innspill som viser til at det finnes flere løsninger som benyttes i andre hyttefelt, som lukkede avløpsordninger, som ikke vil kreve et nytt utslipp inne i verneområdet. Miljødirektoratet konkluderte også med at selv om dispensasjonen kan gis, er det viktig å vurdere om den bør gis.

Vi i Naturvernforbundet er glad for at vårt arbeid blir tatt på alvor, og gleder oss over at Saltstraumen marine verneområde slipper økte fosfor- og nitrogen utslipp som denne dispensasjonen ville medført.

Klagen fra Naturvernforbundet i Nordland kan leses i sin helhet her:

Miljødirektoratets vedtak kan leses i sin helhet her:

Ønsker du å støtte oss og arbeidet vi gjør, bli gjerne medlem.