Mer enn 5000 har til nå skrevet under på oppropet ‘Saltstraumen for alle’

– Norges Naturvernforbund støtter kravet om at lokale og sentrale myndigheter må sette en stopper for planene om å bygge hyttebyer i strandsonen ved Saltstraumen, sier leder Lars Haltbrekken. En lokal aksjon, som nå også får drahjelp på riksplan, krever at staten bidrar med oppkjøp av aktuelle arealer og at Bodø kommune tar grep for å hindre nedbygging i strandsonen.

Foran behandlingen av saken i bystyret i Bodø kommende torsdag, reises det krav om at strandloven håndheves strengt på begge sider av Saltstraumen og ut Sundstraumen. Her kan ikke stengsler for allmennhetens frie ferdsel godtas. Likevel planlegges det bygging av et stort antall fritidsboliger nettopp i dette området.

Saltstraumen er kjent som verdens sterkeste malstraum. Dette særpregete naturfenomenet, med gjennomstrømming av store vannmasser mellom flo og fjære, er grunnlag for et biologisk mangfold som har gitt levebrødet til mennesker gjennom årtusener. Spor av bosetting i de ulike tidsaldrene er fremdeles synlige. Saltstraumen og dagens levende kulturlandskap utgjør et enestående bidrag til verdensarven, som det er et stort lokalt og nasjonalt ansvar å ta vare på og utvikle videre.

Appell til bystyret i Bodø: Stopp de planlagte hyttebyene i strandsonen ved Saltstraumen!