Miljøarmageddon

Det er ingen overdrivelse; vi er ferd med å gjøre koden ubeboelig for alle levende organismer – også nordmenn som handler for milliarder til jul og som forventer at forbrukersamfunnet skal bestå i all evighet – amen.

Religiøse sekter spår med jevne mellomrom at Gud vil la verden forgå. Dersom det mot formodning skulle finnes en Gud syns jeg det er urettferdig å gi Ham skylden for jordens undergang – den jobben klarer vi mennesker uten overjordisk assistanse – men det er også opp til oss å forhindre en slik utvikling. Det fremkommer stadig flere alarmerende opplysninger om klodens tilstand: plastforsøpling av verdenshavene – og flora og fauna som utryddes i økende tempo. Vi får også dramatiske klimaendringer som følge av klimagassutslipp. Alt dette vet vi – men hva gjør vi? De vi har valgt til å bestyre Norge har et vinglete/avslappet forhold til miljøproblemene; man er for så vidt enige om at noe må gjøres (bare det ikke koster penger). Det er for eksempel greit å skyve problemene med plastforsøpling av havet foran seg så lenge strendene ryddes. Det kalles å feie problemet under teppet. Et annet eksempel på handlingslammelse er manglende tiltak for å stoppe oppdrettsindustriens microplastforsøpling. Alle vet at det å tilføre havet giftstoffer – bl.a. tungmetaller – vil påvirke livet i havet på en dødelig måte. For eksempel advares vi mot å spise storkveite. Til tross for denne skremmende kunnskapen fortsetter Norge – som snart eneste nasjon- å gi tillatelse til dumping av gruveavfall i sjøen. Vi vet hvilke giftstoffer som dumpes, men likevel er det bevilget noen millioner kroner til forskning på hva dette vil bety for der marine livet! Hva skal vi med en forskning som må konkludere med det vi allerede vet! Vi vet også at petroleumsprodukter er på rask vei ut som drivstoff og erstattes av fornybare energi. Denne kunnskapen synker ikke inn hos de fleste politikere; de vil fortsatt bedrive petroleumsvirksomhet til fortrengsel for evigvarende fiskerier. Erna Solberg spår at turisme er en av de næringsveiene som kan erstatte oljeindustrien – men da må vi te oss slik at vi ikke ødelegger naturen som turismen er basert på.  

Dag Neiden