Miljøbevegelser og demokrati

Svein Sneve fyrer av en dårlig innsiktet bredside mot miljøbevegelser som tillater seg å få prøvd lovligheten av statens tillatelse til petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Stortinget har vedtatt Grunnlovens §112 «Miljøparagrafen» og det forventes derfor at politikerne forholder seg til bestemmelsene i denne paragrafen.

Når en del av befolkningen mener at så ikke er tilfelle, er det legitimt å få dette vurdert av den tredje statsmakt – domstolene. Dette oppfatter Stein Sneve som en udemokratisk handling. Han mener tydeligvis at det kun er gjennom valg av stortingsrepresentanter at man som borger kan påvirke politiske avgjørelser. Til ettertanke: ifølge denne demokratidefinisjonen var Alta-aksjonen i høyeste grad udemokratisk. Gro Harlem Bruntland brukte derfor polititropper til å arrestere, og rettsvesenet for   å bøtelegge disse udemokratiske «elitedemonstrantene».

Sneve insinuerer at miljøbevegelser er elitistiske – styrt av høyt utdannede medlemmer som ikke tilhører den egentlige «grasrota». Han hevder at det bare er fra denne «rota» samfunnsendringer kan vokse. Det er selsomt og arrogant av Stein Sneve å beskylde innsiktsfulle og utdannede mennesker for antidemokratiske holdninger når de fremmer sine synspunkter – som i dette tilfellet gjennom en rettssak. At en av saksøkerne er Natur og Ungdom burde mane Stein Sneve til en mer sannferdig karakteristikk av saksøkerne.

Det var folkeviljen – politikerne – som vedtok §112 «miljøparagrafen» – og som Sneve ganske riktig påpeker så er det også Stortingets oppgave å endre lover man ikke er fornøyd med – men inntil så skjer er politikerne bundet av gjeldene lov. Det er riktig at internasjonale overenskomster som Norge har sluttet seg til reduserer politikernes handlingsrom. Dersom politikerne ikke er fornøyd med inngåtte avtaler så får de si opp avtalene. I dette tilfellet er det ikke bare §112 som gir begrensninger men også «Parisavtalen». Dersom denne avtalen oppfattes som en utidig begrensning i råderetten over en del av Barentshavet – ja så får stortinget være redelig nok til å si opp avtalen– slik Trump har gjort det – og samtidig skrote §112.

Stein Sneve hevder at miljøbevegelsen «har gjort en elendig retorisk jobb med å overbevise folk om fordelen ved et klimavennlig samfunn». Til det er å si at de land som har ratifisert «Parisavtalen» er overbevist.

Dag Neiden