Miljøpris til Naturvernforbundet!

Nordland Venstre gav årets miljøpris til Naturvernforbundet i Nordland.

I sin begrunnelse sier juryen om Naturvernforbundet i Nordland:

Gjennom hundre år har Naturvernforbundet vært Norges ledende miljøorganisasjon. 18. februar 1914 ble organisasjonen stiftet og naturvernere fra Nordland var aktiv i prosessen allerede den gang. Nord-Norge kretsforening ble stiftet 21. juli samme år.

Naturvernforbundet er en ideell demokratisk organisasjon som har en hevdvunnen og etter hvert juridisk rett til å representere sivilsamfunnet i saker som gjelder natur og miljø.

I Nordland har Naturvernforbundet vært en drivende kraft i de fleste folkelige miljøkamper. Naturvernforbundet og lokalbefolkning har gjennom flere år sørget for at Lofoten, Vesterålen og Senja har blitt skjermet for oljeboring. Som initiativraker til Folkeaksjonen SparSaltfjellet ble Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark sikret til også å omfatte Stormdalen og Saltdalselva. 10 år senere, etter ny kamp, ble Statkraft sine konsejoner i Beiaren, Melfjorden og Glomåga, Bjøllåga og Tespa ble opphevet, og statsminister Jens Stoltenberg kunne i nyttårstalen 2001 erklære: Tida for de store kraftutbygginger var over.

I fleng kan nevnes saker der Naturvernforbundets aktive har gjort en forskjell: Vern av Lomsdalsvassdraget i Brønnøy, vern av Vefsna, Homvassdalens 60 km2 store naturreservat, Fjord- til fjellperspektivet i Lomsdal/Visten nasjonalperk. Strandsonen i Saltstrømmen, Fiskeoppdrett i terskelfjorder som Skjerstadfjorden, Bindalsfjorden og Skjomen, Vindkraftverk i Solværøyan – hubroens rike og nå nylig Sjonfjellet vindkraftverk i nesnaværingenes nærmeste friluftsområde. Også en rekke mindre kjente saker som Klubbvikelva i Narvik, Beritelva i Saltdal, Langvasselva i Rødøy og Åndstadblåheia vindkraftverk i Sortland.

Frisk og vakker natur er grunnlaget for naturopplevelsen og naturgleden, og godt for helse og trivselen. Naturvernforbundet arbeider for å verne og forvalte naturen på en måte som sikrer vårt felles livsmiljø. Hovedmålet er at natur- og miljøhensyn må leggest til grunn for all menneskelig aktivitet, heter det i prinsipprogrammet. 

Erling Solvang har vært leder i Naturvernforbundet i Nordland siden 2005, og Naturvernforbundet spiller i dag en særdeles aktiv rolle som premissleverandør for den folkelige og demokratiske debatten om jakten på naturrikdommen som følge av Regjeringa sin regjeringa si Nordområdesatsing. Erling Solvang har vært initiativtaker og er nå styreleder for det nyetablerte samarbeidet mellom fylkeslagene av Naturvernforbundet i Nordland, Troms og Finnmark for større slagkraft for at sivilsamfunnene skal få innflytelse.