Miljøvernjubel over at Solheim redder Saltstraumen

Norges Naturvernforbund har sammen med lokale krefter kjempet mot hyttebyer ved storslåtte Saltstraumen. – Nå har Erik Solheim hørt på oss og satt en stopper for utbygging i strandsonen, sier Erling Solvang, leder i Naturvernforbundet Nordland.

Saltstraumen er kjent som verdens sterkeste malstrøm. Dette særpregete naturfenomenet, med gjennomstrømming av store vannmasser mellom flo og fjære, er grunnlag for et biologisk mangfold som har sikret levebrødet til mennesker gjennom årtusener.

I april i år ga bystyret i Bodø grønt lys til hyttebygging i strandsonen. Norges Naturvernforbund markerte sin motstand ved blant annet å sende en skriftlig klage til Miljøverndepartementet.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har nå sett på saken og funnet ut at naturverdiene og retten til fri ferdsel for folk flest, er så store at det er uforenlig med hyttelandsbyer.

Vi ser på dette som en klok avgjørelse som fremtidige generasjoner vil få svært stor glede av. Nå slipper vi stengsler for allmennhetens frie ferdsel til dette flotte området, understreker Solvang.

Tusenvis av personer har også skrevet under på oppropet ”Saltstraumen for alle”.

Norges Naturvernforbund klage

Appell til bystyret i Bodø: Stopp de planlagte hyttebyene i strandsonen ved Saltstraumen!

Det er i området til høyre på bildet det var planlagt hyttelandsbyer  

Saltstraumen er kjent som verdens sterkeste malstrøm.