Mineraler, milliarder, miljø og motstand – Kom på gruvekonferanse!

Naturvernforbundet innbyr til gruvekonferanse i Guovdageaidnu 01.–03.11.2013. Der ønsker vi å samle folk fra hele Nordkalotten som er kritiske til den store gruvesatsinga som nå pågår i både Noreg, Sverige og Finland. Vi vil sette søkelys både på enkelte gruveprosjekter, på regjeringenes mineralstrategier og på lovverk og forvaltning av mineralsaker.

I den siste tida har gruveetablering blitt et svært aktuelt og omstridt spørsmål i Norden og særlig på Nordkalotten. Mange steder har gruveselskapas planer blitt møtt med lokal motstand og også regjeringenes mineralstrategier er sterkt omstridt. Samtidig ser vi at gruveindustrien er på offensiven over hele verden, og det planlegges og gjennomføres gruveprosjekter som kan gi gigantiske skader for natur og miljø.

Med denne konferansen ønsker Naturvernforbundet å innby alle krefter som er kritiske til denne utviklinga, for at vi skal øke vår kunnskap om aktuelle gruveprosjekter og gruveprosesser, samt forvaltningens styring og grensesetting foran oppstart, under drift og avvikling av gruver. Vi ønsker å knytte kontakt på tvers av grensene, med sikte på et samarbeid mot naturødeleggende gruveprosjekter.

Vi har denne gang ikke invitert gruveindustrien og deres støttespillere som foredragsholdere. Men vi vil likevel oppfordre alle til å sette seg inn i hva de har å si. Det kan man bl.a. gjøre ved å høre på innlegga fra NGU-dagen 2013: » http://www.ngu.no/no/tm/Hva-skjer/Tidligere-arrangementer/NGU-dagen-2013-verdier-i-norske-fjell/NGU-dagen-2013—alle-foredragene-samlet/ «. Der var det ingen plass til oss som er kritiske til «gruveeventyret». Nå er det vår tur.

Konferansen vil finne sted i Guovdageaidnu/Kautokeino, på Diehtosiida (Samisk høgskole)

Konferansen er også ei kulturmønstring. Det vil bli diverse kunstneriske innslag i form av utstilt kunst, sang, joik og diktlesing. Vi forsøker å få til minst et kunstnerisk innslag ved hver av hovedbolkene i programmet, samt under middagen lørdag kveld.

Det vil bli anledning til spørsmål og debatt under hver hovedbolk.

For program og mer info – klikk her

Vi tar ei deltakeravgift på 500 kroner, som dekker middag lørdag og lunsj lørdag og søndag, samt kaffe/te og kaker/frukt i pausene. De som ikke vil ha mat eller deltar på kortere deler av konferansen kan forhandle om reduksjon i prisen.

For opplysninger og påmeldinger (helst før 20.10.) kontakt en av oss:

Naturvernforbundet i Ávjovárri: Svein Lund, sveilund@online.no, tel 90727698
Naturvernforbundet i Nord-Norge: Geir Jørgensen, gj@naturvernforbundet.no, tel 94015235