MØTE OM OPPDRETT I SALTENFJORDEN !!

Møte på Løvolds Kafe Torsdag 13 November kl. 19.30

Bodø Jeger- og fiskeforenings fiskeutvalg arrangerer møte på Løvolds Kafe Torsdag 13 November kl. 19.30.

Vi må prøve å stoppe det planlagte lakseoppdrettet i Saltenfjorden ved Mjønes. 

Vi håper at så mange som mulig kan komme både som lag, foreninger, interesseorganisasjoner, forskermiljø og privatpersoner. Vi trenger innspill og hjelp til å bevare våre havfiske perler. 

Vel møtt

For spørsmål ring Snorre Dille 90 72 20 01