Motorisert invasjon i norsk natur

Motorferdsel i utmark er et svært forstyrrende element i naturopplevelsen. Dette viser både forskning og meningsmålinger. Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftsliv. Et stort flertall i Norge vil bevare dette, viser undersøkelser i avisen Nationen over flere år. Om vinteren kan støy påvirke vilt som er særlige sårbare i den kalde årstiden.

Til
Regjering 
Stortinget

Vedlagt følger et åpent brev til Regjeing og Storting om Motorisert invasjon i norsk natur

Sammendrag av brevet:
Regjeringa Solberg gir tillatelse til fornøyelseskjøring med snøskuter i over 100 kommuner. Tiltaket er irreversibelt, og det er derfor helt feil å kalle dette et forsøk. Saken kreves forelagt Stortinget da det utvilsomt er i strid med Lov om motorferdsel i utmark å gi alle kommunene som har søkt, dispensasjon til å opprette løyper for fornøyelseskjøring.

Folkehelseprofilene som er offentliggjort for kommunene tidligere i år, viser bekymrede tall om fedme og overvekt blant menn fra kommuner med sterkt fokus på det motoriserte friluftsliv.

Motorferdsel i utmark er et svært forstyrrende element i naturopplevelsen. Dette viser både forskning og meningsmålinger. Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftsliv. Et stort flertall i Norge vil bevare dette, viser undersøkelser i avisen Nationen over flere år. Om vinteren kan støy påvirke vilt som er særlige sårbare i den kalde årstiden.

Mvh Erling Solvang
Leder Naturvernforbundet i Nordland