Nå kommer olja i fjærsteinene i Himmelblåland

Regjeringen åpner for økt oljeleting i Norskehavet utenfor Helgeland, og i alt er 53 leteblokker lyst ut. – En katastrofe for verdensarvområdet på Vega, sier Rita Johansen i Vegaøyan verdensarv.

Kilde nrk.no

Midt i Himmelblåland, ikke langt fra Ylvingen står daglig leder Rita Johansen og Vega-ordfører Andre Møller (Ap) og studerer et kart som med all tydelighet viser at Nordland er et oljefylke.

Vega-øyene, hvor tv-suksessen Himmelblå ble spilt inn, står på den prestisjetunge UNESCOs liste over verdens natur- og kulturarv. Det unike kulturlandskapet med ærfugltradisjonen var den viktigste grunnen til at Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004. Men nå kommer oljefeltene utenfor Helgelandskysten enda nærmere land. Her i verdensarvområdet liker de ikke tanken på å få oljeproduksjon så og si opp i fjæresteinene.

– Et oljeutslipp fra en plattform eller et skip langs leia vil være katastrofalt for verdensarvområdet. Det er 6.500 øyer og holmer, store gruntvannsområder og over 1000 mil strandlinje her, sier hun til NRK.no.

Det er ærfuglene og kulturen rundt dunsankingen som verdensarvområdet baserer seg på. Og folk her frykter konsekvensene for fuglene, dersom det skulle komme et oljeutslipp utenfor Helgeland. Nå vil stiftelsen ta kontakt med Miljøverndepartementet.

– Vi må diskutere beredskapssituasjonen. Med økt aktivitet blir det økt risiko. Jeg er svært skeptisk til at de nå vil ha aktivitet så nært land, sier hun.

Betenkt ordfører

Også ordføreren i Himmelblå-kommunen er betenkt i dag.

– Vi har ikke nok kunnskap til å lete så nært land. Plutselig befinner vi oss i det området i Norge hvor petroleumsaktiviteten vil foregå nærmest land. Når man ser på de utslippene som har vært den siste tida er det all grunn til å være skeptisk, sier Andre Møller (Ap).

Men olje er et tveegget sverd, for en liten kystkommune som trues av fraflytting.

– Olje gir arbeidsplasser. I dag har Vega 30 oljearbeidsplasser. Det er viktig for oss. Men samtidig skal vi ivareta verdensarvstatusen, sier den skeptiske ordføreren.

Oljeglede i Sandnessjøen

Litt lenger nord, i Sandessjøen som er base for både Skarvskipet og Norneskipet, var stemningen en helt annen da de så pressekonferansen i dag. Her deler de ikke frykten for ulykker, men gleder seg over de positive ringvirkningene for området.

Plassjef for BP i Sandnessjøen Knut Thomas Kusslid tror innsatsen som er lagt ned i etableringa av forsyningsbasen, og helikopterbasen i Sandnessjøen og Brønnøysund vil betale seg når nye felt nå lyses ut utenfor kysten av Helgeland.

– Med den infrastrukturen som ligger på Helgeland, kommer andre operatørselskaper til et duket bord. Det er bare å flytte rett inn her, sier han.

Samtidig som regjeringa besluttet å utsette konsekvensutredninga av Lofoten, og Vesterålen besluttet de også å utlyse flere nye lete- og utvinningskonsesjoner utenfor Helgeland.

Investeringen som er gjort de siste årene i forsyningsbasene bør borge for at flere vil bruke basene, mener Kusslid.

Gleder seg

Alstahaug-ordfører Stig Sørra (H) gleder seg på Helgelands vegne, men gremmes på vegne av landsdelen.

– Det blir muligheter for økt oljeaktivitet utenfor Helgelandskysten. Men samlet sett vil jeg si Nord-Norge taper på det som har skjedd i dag. Og Helgeland er en del av Nord-Norge, sier Alstahaug-ordfører Stig Sørra.