Naturvernforbundet hardt ut mot vindkraftplaner på Ånstadblåheia ved Sortland.

-Vindturbinene raserer populært friluftsområde og mangelfull saksbehandling ødelegger verdifullt kystlandskap i Vesterålen, skriver landets største naturvernorganisasjon i sin oppsummering etter befaring i klagesak.

Naturvernforbundet i Nordland mener NVE, utbyggerinteressene og Sortland kommune bagatelliserer innsigelser fra friluftslivet og overser folkehelseperspektivet når ett av Vesterålens mest benyttede turmål og Sortlands landemerke, Ånstadblåheia, forsøkes utbygd som industriomrvåde.  

turområdet ligger nært sentrum av SortlandUtbyggerne Vesterålskraft Vind og Nordkraft Vind har fått konsesjon for å plassere 14-16 vindturbiner i området, og saka er nå til klagebehandling i olje og energidepartementet.   

Dårlig kunnskapsgrunnlag og mangelfull vurdering av verdiene for friluftsliv, folkehelse og landskap. Slik oppsummerer leder i Naturvernforbundet i Nordland, Erling Solvang møtet med utbyggerinteressene etter befaring på Ånstadblåheia / Lafjellet.   

Verdiene naturen og landskapet i det berørte området har for friluftsliv og folkehelse er bagatellisert og nærmest gitt ingen samfunnsnytte, skriver Solvang  i sitt brev til saksbehandlerne i olje og energidepartementet.  Området oppnår toppscore i den pågående nasjonale kartlegging og verdisetting av friluftsområder, og Naturvernforbundet krever at dette blir vektlagt i behandlinga av klagesaken. 

Karl Glad Nordahl fra  den lokale aksjonsgruppa, Saksbehandler i OED, Gro-Caroline Sjølie og Erling Solvang

I første rekke er Ånstadblåheia og Lafjellet nærnaturområde for byen Sortland, beboerne i Holmstad-bygda og Holmstaddalen, men her finner vi også eneste regionale alpinanlegg for Vesterålen. På toppen av dette kommer den attraksjonsverdi Ånstadblåheia har som utsiktsområde til den mektige fjellheimen i Vesterålen og Senja. Summen av dette fremmer et fysisk aktive friluftsliv, og det gir verdiskapning for reiseliv og Sortland som regionsenter, skriver Naturvernforbundet.