Naturvernforbundet i Narvik 2012

NiN har i inneværede periode også deltatt på en rekke møter utenom de ordnære styremøter i de enkelte aktuelle saker. Vi har også deltatt i befaringer i utbyggingssaker og i den offentlige debatt om de saker vi har arbeidet og fortsatt arbeider med. Likeledes har NiN jobbet tett sammen andre aksjonsgrupper, eks. ”forum vern av Ankenesleira”.

__CPMMFILEID_URL__::50451::